Miljönytt

Miljönytt

Positiva och negativa miljönyheter från andra medier och andra källor

Följ klimatförändringarna just nu
Vi vet att jorden blir varmare och att det kan få förödande konsekvenser. Många av världens länder har därför satt ett gemensamt mål – att hålla uppvärmningen under två grader men helst under 1,5. Här kan du följa utvecklingen av den globala uppvärmningen.
Källa: SVT febr-mars 2024.

Är lösningen på klimatfrågan att låsa in 60 personer och tvinga dem att försöka komma överens?
Medborgarrådet blottar utmaningen. Källa: SvD, Mikael Törnwall.

Apple slår sina konkurrenter i kampen mot klimatförändringar
Källa: M3.se: 

E-handel för återbrukat material öppnar 2024
Hur marknaden för återbruk ska skalas upp är central fråga för framtiden. Senast i ledet att ta sig an utmaningen är Woodys delägare Holgers som startar e-handel för återbrukat byggmaterial. Källa: Recycling, dec-23.

Bra förutsättningar för mekanisk textilåtervinning
En minskning av klimatavtrycket från kläder och annan textil kräver en värdekedja
som möjliggör både återbruk och återvinning. Källa: Recycling dec-23.

Hållbarhet, etik och inkludering 
– tre stora frågor som modebranschen (och vi konsumenter) måste tackla nu
Det blir alltmer uppenbart att modeindustrin, och vår roll som konsumenter, befinner sig i ett paradigmskifte.
Gamla system bryts ner och nya byggs upp med plats för radikalt nytänkande. Källa: Elle, okt-23.

Nytt stödSmåhusägare kan få upp till 60 000 kronor
Energieffektiviseringsstödet gör att du som bor i ett eluppvärmt eller gasuppvärmt småhus kan få upp till 60 000 kronor för energismarta investeringar i ditt hem. Villaägarna förklarar stödet och hur du ansöker.

Amazon meddelar att man den 14 mars -23 lanserar konceptet Amazon Renewed i Sverige. Mobil.se 14 mars-23: 

Större efterfrågan än tillgång på second hand-mobiler 
Förra året såldes det 44 miljoner rekonditionerade mobiler i Europa och Nordamerika,
men det kunde ha varit fler om tillgången på mobiler varit större.

Miljövänligt grillkol ökar kraftigt bland konsumenter

Ny generation energimärkning från 2021. Energimärkningen med skalan A+++ till D har ändrats och ersatts av skalan A till G. 

 

Bild: Exempel på etikett för kylar och frysar för hushåll. Till vänster är energimärkningen som den såg ut fram till 28 februari 2021.
Till höger är ett exempel på hur energimärkningen för kylar och frysar ser ut från mars 2021 och framåt.
 EU-länderna har gemensamt beslutat att energimärkningen med pilar från grönt till rött och skalan A+++ till D allteftersom
ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara de samma.

Elektrifiera din båt, från 995 kronor per månad
En första anhalt mot ett grönare och mer hållbart båtliv är att byta till eldrift eller hybriddrift. En miljövänligare framdrift där du minskar ditt koldioxidavtryck och kan njuta av tystnaden och lugnet som kommer med bytet! Tillsammans gör vi båtlivet till en del av den gröna omställningen och sätter kurs mot ett mer njutbart båtliv. Text och installation: GSM Electric AB

 

Oktober-23. Klart: Bensin- och dieseldrivna bilar förbjuds i centrala delar av Stockholm
Den nya zonen inkluderar tjugo kvarter i Stockholm city och kommer införas den 31 december 2024.
Källa: Allt om elbil. OBS! Elbilar förbjuds inte i zonen. Om laddhybridbilar tillåts är oklart. Källa: Allt om Elbil; okt-23

En ur miljösynpunkt revolutionerande fabrik 
i dansk regi men som byggs i Örnsköldsvik i Sverige lockar nu Microsoftmiljardären Bill Gates.
Svenska Dagbladet skriver att Bill Gates tillkännagav under det pågående COP28 att han investerar i den svenska fabriken som med hjälp av ett kommunägt kraftvärmeverk ska använda en ny teknik för att omvandla infångad koldioxid till nya bränslen.
Källa: Dagens PS dec-23

I dag flyger ett passagerarplan för första gången någonsin från London till New York på enbart hållbart flygbränsle.
Flygbranschen satsar på hållbart flygbränsle, så kallat SAF, som tillverkas av avfall och kan minska flygbolagens utsläpp med upp till 70 procent, det skriver Reuters. Källa: Dagens PS dec-23

Icebug dissade Black Friday, räddade i stället skog från avverkning. Källa: Recycling, nov- 23.

Större efterfrågan än tillgång på second hand-mobiler, Källa: Mobil.se, mars 2023.
Förra året såldes det 44 miljoner rekonditionerade mobiler (second handmobiler) i Europa och Nordamerika,
men det kunde ha varit fler om tillgången på mobiler varit större.

Här kan du följa utvecklingen av den globala uppvärmningen. Källa: SVT Nyheters bevakning av klimatfrågan.
Vi vet att jorden blir varmare och att det kan få förödande konsekvenser. Många av världens länder har därför satt ett gemensamt mål – att hålla uppvärmningen under två grader men helst under 1,5. Klicka på rubriken ovan och följ utvecklingen.

Intressant artikel om vikten av att influensers agerar hållbart: 

Hållbart mode – vad är det och varför? 
Om du, som många andra, funderar på exakt det så har du kommit helt rätt.

Klimatklubben. En Facebookgrupp med drygt 23 000 medlemmar
Bli en klimathjälte! Allt vi gör för klimatet räknas, men vissa saker är viktigare än andra. Att engagera oss utanför de egna fyra väggarna får större effekt än om vi själva gör en förändring. Se hur du kan påverka!

KlimatSverige En Facebookgrupp KlimatSverige är ett nätverk som samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på fullt allvar.

Globala målen för hållbar utveckling En Facebookgrupp. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Hållbara influencers
Sustainable (hållbara)influencers är personer som använder sin närvaro och inflytande på sociala medier för att föra ut information
om hållbarhet och miljöhänsyn. De delar sin väg till en mer hållbar livsstil och hjälper till att öka medvetenheten om miljöproblemen
så att människor med enbart lagliga åtgärder kan hjälpa till att skydda vår planet.

EU- kommisionens text om hållbara produkter:
Den 30 mars 2022 antog kommissionen ett paket med åtgärder som ska se till att hållbara produkter blir norm i EU. Åtgärderna bidrar till att nå målen i den gröna given – EU:s tillväxtstrategi för ett rättvisare och mer välmående samhälle – och till att genomföra viktiga delar av 2020 års handlingsplan för den cirk
ulära ekonomin. De hjälper oss att nå EU:s miljö-, klimat- och energimål och fördubbla användningen av cirkulära material till 2030.
Vår ekonomiska modell präglas fortfarande av en slit-och-släng-kultur:
Slit- och slängkulturen utarmar våra resurser, förorenar miljön och skadar den biologiska mångfalden och klimatet. Den gör också EU beroende av resurser från andra håll. För att ta itu med de här problemen vill EU övergå till en mer cirkulär ekonomisk modell med alltfler hållbara produkter. Genom att ta itu med produkternas miljöpåverkan under hela deras livscykel och förlänga livslängden kommer vi att få mer hållbara, cirkulära och resurseffektiva produkter i EU, till exempel elektronik, mobiler, möbler och textilier. Detta kommer att stärka EU-ekonomins motståndskraft.
EU- kommisionens initiativ om hållbara produkter har följande mål för 2030:
En betydande del av produkterna på EU-marknaden ska utformas för att hålla längre, vara mer energi- och resurseffektiva och gå lättare att laga och återvinna, och ska främst tillverkas av återvunna material. Ett par exempel: Mobilskal av återvunnet material och rekonditionerade mobiler. Företag från hela världen ska kunna konkurrera på lika villkor utan att drabbas av andra som låter samhället hantera deras miljöskador. Konsumenterna ska ha tillgång till den information de behöver för att göra mer hållbara val, de ska vara bättre skyddade mot metoder som hindrar den gröna omställningen och använda produkter med längre livslängd. Företagen ska kunna få tillgång till de uppgifter de behöver för att se till att deras produkter och affärsmodeller är cirkulära och miljömässigt hållbara. 
Åtgärder: 
EU:s åtgärder för cirkulära och hållbara produkter handlar om att minska produkternas miljöpåverkan genom bättre utformning, förbättra informationen om produkternas hållbarhet för konsumenter och aktörer i leveranskedjan, förhindra att osålda konsumentprodukter förstörs, främja mer hållbara affärsmodeller, öka andelen grön offentlig upphandling. Den föreslagna EU-förordningen om ekodesign för hållbara produkter är hörnstenen i kommissionens strategi för mer miljömässigt hållbara och cirkulära produkter. Den bygger på och ska ersätta det nuvarande ekodesigndirektivet 2009/125/EG, som i över tio år har drivit på förbättringar av energirelaterade produkters energieffektivitet och cirkularitet. Fram till dess att förordningen antas fortsätter ekodesigndirektivet att gälla. Kommissionen har också antagit en arbetsplan för ekodesign och energimärkning 2022–2024.

Återbrukade stålbalkar gav klimatbesparing på 97 procent
Nu har det första återbrukade stålet sålts och monterats, vilket har visat på klimatbesparingar på 97 procent. Källa: Recycling, dec- 23.
 

 

P.S. mejla gärna andra redaktionella miljönyheter som bör uppmärksammas, till:
redaktionen@miljoklokt.se 

 

Sponsor